DNA条形码技术在蚤类鉴定中的应用
尹小平, 刘戈, 王安东, 颜彬, 白岑, 田延河, 张兆冠, 赵姗姗, 王远志
Application of DNA barcoding technique in the molecular identification of Siphonaptera
YIN Xiao-ping, LIU Ge, WANG An-dong, YAN Bin, BAI Cen, TIAN Yan-he, ZHANG Zhao-guan, ZHAO Shan-shan, WANG Yuan-zhi
中国媒介生物学及控制杂志 . 2019, (5): 561 -563 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.8280.2019.05.019