Correlation between scrub typhus incidence and land use in Pinggu district, Beijing, China
ZHAO Jia-xin, LI Wen, LI Gui-chang, YUE Yu-juan, LIU Qi-yong, LU Liang
Chinese Journal of Vector Biology and Control . 2022, (3): 371 -378 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.8280.2022.03.011