Insecticide resistance surveillance and characteristic analysis of dengue vector Aedes albopictus in 13 provinces of China in 2020
ZHAO Chun-chun, ZHOU Xin-xin, LI Wen-yu, LUN Xin-chang, LIU Xiao-bo, WU Hai-xia, WANG Jun, LIU Qi-yong, MENG Feng-xia
Chinese Journal of Vector Biology and Control . 2022, (1): 30 -37 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.8280.2022.01.006