Epidemiological characteristics of hemorrhagic fever with renal syndrome in Yunnan province, China, 2012-2020
ZHOU Ji-hua, ZHANG Yun-zhi, ZHANG Yu-zhen, YANG Wei-hong, FENG Yun
Chinese Journal of Vector Biology and Control . 2021, (6): 715 -719 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.8280.2021.06.012