Evaluation on the growth of Yersinia pestis on 5 kinds of culture medias
FENG Jian-ping, GUO Wen-tao, YANG Jian-guo, LI Cun-xiang, ZHAO Hai-hong, JIN Xing, XIN You-quan, JIN Li-xia, XIONG Hao-ming, QI Zhi-zhen
Chines Journal of Vector Biology and Control . 2018, (3): 303 -304 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.8280.2018.03.022