F1 antibody investigation analysis of dogs in Shangri-La and Deqin county in Yunnan province, China
ZHAO Wen-hong, SU Chao, GAO Zi-hou, HONG Mei, DUAN Biao, HE Xing, ZHASHIPin-chu
Chines Journal of Vector Biology and Control . 2015, (4): 411 -413 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.4692.2015.04.022