Distribution of ticks and tick-borne diseases in some regions of Asia and Africa
HU Xiao-yu, LI Zeng-kui, LI Zhong-yu, GENG Peng-cheng, ZHANG Shu-yun, GAO Dong, LIU Pei-qi, LI Hao-lin, HE Yong-cai, JIANG Shuo, CHEN Qiang, KANG Ming, LI Ji-xu, LI Ying
Chinese Journal of Vector Biology and Control . 2023, (3): 428 -439 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.8280.2023.03.025