An analysis of mosquito population density and seasonal fluctuation monitoring results in Hangzhou, Zhejiang province, China, 2017-2021
JIN Bin-bin, WEI Ling-ya, CAO Yang, SHAO Han-wen, WANG Ying-hong, KONG Qing-xin
Chinese Journal of Vector Biology and Control . 2023, (3): 351 -355 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.8280.2023.03.012