Establishment of a duplex droplet digital PCR assay for Japanese encephalitis and West Nile viruses
ZHANG Jun-feng, ZHANG Ya-li, WANG Rui-chen, LU Yang, ZHANG Tian-zi, FU Shi-hong, YIN Qi-kai, LI Fan, HE Ying, NIE Kai, MA Chao-feng, LIANG Guo-dong, HU Rui-ping, XU Song-tao, WANG Huan-yu
Chinese Journal of Vector Biology and Control . 2023, (3): 285 -290 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.8280.2023.03.001