Isolation and identification of a sandfly-borne virus (SXWX1816-2) in Wuxiang county, Shanxi province, China
YIN Qi-kai, WANG Jing, FU Shi-hong, NIE Kai, LI Fan, HE Ying, XU Song-tao, WANG Huan-yu, LIANG Guo-dong
Chinese Journal of Vector Biology and Control . 2023, (2): 270 -275 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.8280.2023.02.021