Catalogue of major invasive alien vectors and pathogens in China (2023 version)
LIANG Ying, XU Ye, YIN Ying-xuan, LI Xue-rong, MAO Fan-zhen, DAI Yang, LI Hong-yun, LI Chao, MA De-long, ZHOU Ruo-bing, WEI Xiao-hui, WANG Xiao-xu, JI Hao-qiang, YUE Yu-juan, HOU Xue-xin, LI Ming-hui, LI Zhen-jun, CAI Hui-ling, LIU Qi-yong
Chinese Journal of Vector Biology and Control . 2023, (2): 129 -136 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.8280.2023.02.001