Composition of parasitic fleas on rodents and spatiotemporal distribution of flea index in Xilin Gol League, Inner Mongolia Autonomous Region, China, 2012-2021
Lu ZHANG, Xiao-hui WEI, Nan CHANG, Hong-yun LI, Xiao-yan SI, Xue-feng BAI, Jun WANG, Qi-yong LIU
Chinese Journal of Vector Biology and Control . 2023, (1): 82 -90 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.8280.2023.01.015