Influence of COVID-19 intervention on the epidemic of hemorrhagic fever with renal syndrome in China
Nan CHANG, Ruo-bing ZHOU, De-long MA, Lu ZHANG, Xiao-hui WEI, Jun WANG, Qi-yong LIU
Chinese Journal of Vector Biology and Control . 2023, (1): 58 -64 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.8280.2023.01.011