Ecological monitoring of Aedes vector in Wuhan, Hubei province, China, 2018-2021
Hui GUO, Jing LIU, Wei-ping MAO, Hao DING, Qian-qian WU, Liang-cai ZHOU, Li-qun WU, Xiao-min CHEN
Chinese Journal of Vector Biology and Control . 2023, (1): 48 -52 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.8280.2023.01.009