Resistance of Musca domestica to commonly used insecticides in Zhejiang province, China, 2021
Yu-yan WU, Qin-mei LIU, Jin-na WANG, Tian-qi LI, Ming-yu LUO, Zhen-yu GONG
Chinese Journal of Vector Biology and Control . 2023, (1): 26 -30 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.8280.2023.01.005