Investigation of parasitic fleas on wild rodents in Zhangjiakou competition zone of the 24th Olympic Winter Games, 2018-2021
CHEN Yong-ming, KANG Dong-mei, LAN Xiao-yu, YAN Dong, LIU Guan-chun, SHI Xian-ming, DU Guo-yi, ZHOU Song, YANG Shun-lin, HOU Zhi-lin, ZHENG Nan, YANG Ai, ZHANG Xiao-lei, ZHANG Jin-yi, SUN Fei, MA Yong, GUO Chao, DAI Hong, WANG Xiao-yan
Chinese Journal of Vector Biology and Control . 2022, (3): 414 -417 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.8280.2022.03.019