Epidemiological characteristics of visceral leishmaniasis in Shanxi province, China, 2020
DAI Pei-fang, TIAN Xiao-dong, ZHAO Jun-ying, DONG Hai-yuan, CHENG Jing-xia
Chinese Journal of Vector Biology and Control . 2022, (3): 405 -408 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.8280.2022.03.017