Case analysis of hemorrhagic fever with renal syndrome and investigation of host animals in Yunnan province in 2020
YANG Wei-hong, YANG Xiao-long, YANG Li-fen, KUANG Guo-peng, LI Hua-chang, PAN Hong, WANG Juan, HAN Xi, FENG Yun
Chinese Journal of Vector Biology and Control . 2022, (3): 394 -399 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.8280.2022.03.015