Analysis of knowledge, attitude and practice toward dengue fever among residents in Jinghong city, Xishuangbanna Prefecture, Yunnan province, China
LUN Xin-chang, YANG Rui, LIN Ling-hong, WANG Jun, GUO Yu-hong, XIU Peng-cheng, LI Hong-bin, ZHU Jin, GAO Yang, LIU Qi-yong, MENG Feng-xia
Chinese Journal of Vector Biology and Control . 2022, (2): 281 -288 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.8280.2022.02.022