An analysis of research advances and hot spots of dengue fever in China, 2011-2021 based on CNKI
WANG Yan-ding, LI Zhi-qiang, WU Di, GONG Xin-ran, YANG Mei-tao, ZHNAG Wen-yi, WANG Yong
Chinese Journal of Vector Biology and Control . 2022, (1): 114 -119 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.8280.2022.01.021