Dynamic analysis of parasitic fleas of Meriones unguiculatus in natural plague focus Kangbao pasture in Hebei province, China
KANG Dong-mei, YAN Dong, HOU Zhi-lin, REN Xing-yu, NIU Yan-fen, LAN Xiao-yu, LIU Guan-chun, DU Guo-yi, CHEN Yong-ming, LIU Xiao-lin, ZHANG Rui, MA Jie-qiong
Chinese Journal of Vector Biology and Control . 2022, (1): 72 -75 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.8280.2022.01.013