An investigation of the insecticide resistance of Aedes vector after emergency control of a dengue fever outbreak in Chongqing, China, 2019
TU Tao-tian, XIAO Han-sen, MENG Feng-xia, LIU Qi-yong, LIU Xiao-bo, HE Ya-ming, JI Heng-qing
Chinese Journal of Vector Biology and Control . 2022, (1): 44 -47 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.8280.2022.01.008