Ecological investigation of Aedes vector in 12 provinces of China in 2020-2021
LIU Xiao-bo, YUE Yu-juan, JIA Qing-chen, ZHAO Ning, GUO Yu-hong, ZHAO Chun-chun, LIANG Ying, WANG Jun, WU Hai-xia, LIU Qi-yong
Chinese Journal of Vector Biology and Control . 2022, (1): 8 -15 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.8280.2022.01.002