Cloning and bioinformatics analysis of voltage-gated sodium channel gene of Aedes albopictus
ZHOU Xin-xin, LI Fen, DUAN Wen-bo, MA Xin-ran, SONG Xiu-ping, WU Shao-ying, MENG Feng-xia
Chinese Journal of Vector Biology and Control . 2021, (6): 672 -679 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.8280.2021.06.004