Investigation of mosquitoes and mosquito-borne viruses in some regions of Guizhou province, China, 2019
YAN Dong-ming, WANG Wen-zhou, WANG Xue-shuang, LIU Qiang, WU Xing-bin, ZHAO Ning, LIANG Wen-qin, ZHOU Jing-zhu, WANG Dan, WANG Jun, LIU Qi-yong
Chines Journal of Vector Biology and Control . 2021, (4): 422 -427 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.8280.2021.04.007