Development and application of a portable intelligent rodent tele-monitoring system
HUANG Qing-zhen, JIA Rui-zhong, WANG Xu, TIAN Zhi-bo, ZHU Qing-wei
Chines Journal of Vector Biology and Control . 2021, (3): 344 -347 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.8280.2021.03.017