Epidemiological characteristics of Japanese encephalitis in eight provinces and municipalities of northern China, 2005-2019
WANG Zhi-hui, LI Wen, GUO Yu-hong, YUE Yu-juan, WANG Jun, MA Xin-ran, XU Ming-fang, WU Hai-xia, LIU Qi-yong, MENG Feng-xia
Chines Journal of Vector Biology and Control . 2021, (2): 197 -203 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.8280.2021.02.015