Epidemiological characteristics of dengue fever and monitoring of Aedes vector mosquitoes in Dehong Dai and Jingpo autonomous prefecture of Yunnan province, China, 2013-2019
LIU Yong-hua, YIN Xiao-xiong, ZHANG Hai-lin, YANG Zhao-lan, DONG Chao-liang, CHEN Si-yu, GUO Zhao-sheng, LI Ping
Chines Journal of Vector Biology and Control . 2021, (2): 173 -180 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.8280.2021.02.011