Establishment and application of RT-hemi-nested PCR assay for detection of mosquito-borne alphaviruses
XUE Zhi-jing, ZHAO Ning, WANG Jun, SONG Xiu-ping, MENG Feng-xia, LIANG Wen-qin, ZHOU Jing-zhu, WANG Dan, ZHANG Zhong, LIU Qi-yong
Chines Journal of Vector Biology and Control . 2021, (2): 132 -138 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.8280.2021.02.003