An epidemiological investigation of human brucellosis in Qinghai province, China, 2017-2019
YANG Xu-xin, MA Li, LI Ji-quan, TIAN Guo-zhong, XUE Hong-mei, XU Li-qing, REN Ling-ling, JIN Juan, ZHAO Hong-yan, JIANG Hai
Chines Journal of Vector Biology and Control . 2021, (1): 56 -59 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.8280.2021.01.011