A study of mosquito population variation in Jiangsu province, China, 2008-2018
YANG Wei-fang, ZHANG Yu-fu, LIU Da-peng, CHU Hong-liang
Chines Journal of Vector Biology and Control . 2021, (1): 45 -51 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.8280.2021.01.009