Seroepidemiological survey and risk factors analysis of scrub typhus in Changping district of Beijing, China
LI Sa, WANG Rui-qin, CAI Xu, JIN Wen-jun, LIU Zhong-cheng, TANG Ya-qing, TIAN Li-li
Chines Journal of Vector Biology and Control . 2019, (3): 248 -251 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.8280.2019.03.004