Study on intervention effect of health education on rodent control in community
ZHOU Liang-cai, WU Tai-ping, LIANG Jian-sheng, BAO Ji-yong, TIAN Jun-hua, CHEN Xiao-min
Chines Journal of Vector Biology and Control . 2013, (4): 336 -339 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.4692.2013.04.016