Investigation of mosquito infestations in 12 schools in central urban area of Shanghai, China in summer
CAO Hui, GAO Qiang, ZHOU Yi-bin, DING Zhi-wei, FAN Jian, LENG Pei-en
Chines Journal of Vector Biology and Control . 2013, (4): 323 -326 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.4692.2013.04.012