Surveillance of vectors and host animals of severe fever with thrombocytopenia syndrome virus in Donghai, China in 2010-2011
WANG Qing-kui, GE Heng-ming, HU Jian-li, ZHANG Zhen-yu, WANG Yan-ping, JIAO Yong-jun, LI Zhi-feng, HU Shu-ming, LU Da-jiang, WANG Xiang-hua, LIU Han-ze
Chines Journal of Vector Biology and Control . 2013, (4): 313 -316 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.4692.2013.04.009