Description of midge species in Meiji Reef,Nansha Islands,China (Diptera:Ceratopogonidae)
ZHUANG Song-yang, PENG Heng, YUAN Hao, DONG Hao-wei, ZHOU Qiu-ming, SHAN Wen-qi, YANG Zhen-zhou, SHI Hua, MA Ya-jun
Chinese Journal of Vector Biology and Control . 2022, (5): 732 -736 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.8280.2022.05.022