Relationship between population densities of Meriones unguiculatus and its nest fleas and meteorological factors in M.unguiculatus plague foci of Hebei province,China
NIU Yan-fen, ZHANG Yi-hui, KANG Dong-mei, CHEN Yong-ming, LIU Guang, LIU He-zhi, SHI Xian-ming, DU Guo-yi
Chinese Journal of Vector Biology and Control . 2022, (5): 684 -688 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.8280.2022.05.013