Research on spatial distribution of Blattella germanica and Periplaneta fuliginosa in a farmers'market in Shanghai,China
SUN Chun-wei, ZHANG Jie, LIU Yao, ZHOU Yi-bin
Chinese Journal of Vector Biology and Control . 2022, (5): 672 -676 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.8280.2022.05.011