Detection and genotyping of Borrelia burgdorferi carried by free-living ticks in Arxan,Inner Mongolia,China
DUAN Li-ke, HOU Xue-xia, ZHANG Lin, BAO Zi-hao, LIU Ze-liang, SHI Qi-yuan, ZHOU Hai-jian, DONG Ai-ying, HAO Qin
Chinese Journal of Vector Biology and Control . 2022, (5): 642 -647 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.8280.2022.05.006