Epidemiological characteristics of hemorrhagic fever with renal syndrome and host animal surveillance analysis in Inner Mongolia Autonomous Region, China, 2016-2020
ZHANG Jing, ZHANG Yu-feng, LIU Zhong-min, HE Ling-ling, NAN Xiao-wei, JIANG Xiao-feng
Chinese Journal of Vector Biology and Control . 2022, (3): 387 -393 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.8280.2022.03.014