A survey of knowledge, attitude and practice on hemorrhagic fever with renal syndrome among medical students and non-medical students in a university of Jiangsu province, China
WANG Qiang, QIAN Ling-yuan, WANG Jian-long, JING Chen-ye, WU Wen-jue, TANG Jing-wen, ZHANG Shou-gang
Chinese Journal of Vector Biology and Control . 2022, (2): 297 -300 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.8280.2022.02.025