Analysis of plague surveillance data in Tengchong, Yunnan province, China, 2015-2020
LI Xi-shang, CAI Wen-bin, YANG Yan-ming, DONG Zu-ping, WANG Xing-juan, YANG Dong-hai, WANG Jia-zhi, YIN Shou-qin, LI Sheng-guo
Chinese Journal of Vector Biology and Control . 2021, (6): 710 -714 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.8280.2021.06.011