An epidemic analysis of the animal plague in southern Tianshan mountains in Xinjiang, China and eastern Pamir plateau of Central Asia's border areas
GUO Rong, AIMAITI Xiemuxiding, DANG Hui, Mahemuti, HAILILI Paizila, MAKAN Aishantuer, SAILIMUHAZI Baihetiya, ZHOU Zhi-gang, Burenmingde, LI Wei, CUI Yan
Chines Journal of Vector Biology and Control . 2020, (1): 16 -20 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.8280.2020.01.004