Investigation on mosquito species in underground garage in Yangpu district of Shanghai
ZHANG Jie, JI Shu-hong, LU Chong-hua, LENG Pei-en, ZHOU Yi-bin
Chines Journal of Vector Biology and Control . 2017, (1): 38 -41 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.8280.2017.01.011