Community-based survey of rodent control awareness in Wuhan, China
ZHOU Liang-cai, WU Tai-ping, LIANG Jian-sheng, BAO Ji-yong, CHEN Xiao-min, ZHU Jun-sheng
Chines Journal of Vector Biology and Control . 2014, (5): 470 -473 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.4692.2014.05.024