Study on killing effects of wax-coated poison bait granules on Rattus norvegicus and Mus musculus
QU Bao-quan, WANG Xue-jun, JING Xiao, ZHANG Shi-shui, GONG Xue-shi, HUO Xin-bei, LIU Feng, ZHAO Zhi-gang, LAI Shi-hong, SUN Lin
Chines Journal of Vector Biology and Control . 2013, (4): 343 -344,347 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.4692.2013.04.019